Huisregels

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk
hoog aangeschreven.

 1. In verband met de hygiëne worden de badlakens na elke behandeling gereinigd.
 2. Saskia van Leeuwen geeft géén erotische en géén medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. Saskia van Leeuwen behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken.
 3. Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 4. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot jouw sportieve en medische verleden.
 5. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw arts hierin toestemt.
 6. Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan Saskia van Leeuwen je vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 7. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dien je voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 8. Saskia van Leeuwen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 9. Saskia van Leeuwen is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 10. Saskia van Leeuwen behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 11. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 12. Roken is niet toegestaan in de ruimtes waarin Saskia van Leeuwen werkzaam is.
 13. Betalingen uitsluitend contant of per factuur.
 14. Gemaakte afspraken dien je minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan je doorberekend.