Gewichtsvermindering

Gewichtsvermindering door combinatie van goede voeding en beweging

Wil je afvallen op een gezonde manier en op gewicht blijven?

Met behulp van individuele consulten wordt samen met jou een plan op maat gemaakt. Je gaat sportief afslanken en je kunt rekenen op een lekker en gezond voedingsadvies. Een ideale manier om aan je gezondheid en fitheid te werken!

Tijdens de consulten worden je doelen, je wensen en de dingen waar je moeite mee hebt besproken. We hebben het dan ook over je eigen voorkeuren. Wil je rustig aan weer beginnen met sporten? Of juist graag een intensief traject waarin je bezig bent met voeding, beweging, motivatie en begeleiding?

Het gaat er om dat er een gedragspatroon doorbroken wordt. Heel belangrijk is dat er tijd wordt genomen om een nieuw patroon in te passen in jouw nieuwe leven. Jouw lichaam en geest moeten er echt aan wennen om die nieuwe levensstijl te accepteren. Het duurt een aantal maanden voordat je aan jouw nieuwe patroon gewend bent. Op een gegeven moment kost jouw nieuwe leefstijl je geen moeite meer. De basis is dan gelegd.

Doordat we hieraan minimaal 3 maanden samenwerken is het daarna makkelijker om zelfstandig verder te kunnen in dit nieuwe patroon. Daarbij zorgt beweging voor extra verbranding en dit helpt om verder af te vallen.

De doelstelling van de consulten is dat je inzicht krijgt in je voedingsgewoonten en beweeggedrag. Het resultaat is dus dat er een blijvende gezonde leefstijl ontwikkeld wordt.

Eerste consult of intakegesprek
Het eerste gesprek is het meest uitgebreid. Tijdens een uitgebreide intake wordt er informatie in relatie tot onder andere je voeding, voedingsgewoonten, persoonlijke omstandigheden en activiteitenpatroon verzameld. De huidige situatie wordt beoordeeld.

Na het intakegesprek gaan we samen kijken hoe je lichaam eraan toe is. Dit doen we door een aantal metingen te doen, zoals je gewicht en je omvang. Daarnaast doen we een aantal eenvoudige oefeningen om te kijken hoe je spieren ontwikkeld zijn en in welke conditie je bent.

Wanneer er medische klachten zijn wordt hiermee rekening gehouden.

Bij het opstellen van het voeding- en beweegplan wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met jouw situatie (zoals eetgewoonten, smaak, leef-, werk- en financiële omstandigheden). Zo wordt het een echt persoonlijk plan.

Vervolgconsulten
Naast het eerste consult worden er binnen een periode van drie maanden twee vervolgconsulten gehouden en een consult aan het einde van het traject. Duur van het consult is twintig minuten om de voortgang ten opzichte van jouw plan te bespreken. Zo nodig wordt het advies bijgesteld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verbreden van kennis over voeding. Er zal ook veel aandacht zijn voor de motivering en de coaching van de gedragsverandering.

Meer informatie

Saskia van Leeuwen is  geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.